Technologia

ATF_Sesja 171012_022

Starając się sprostać biznesowym i technologicznym wyzwaniom przyszłości, sukcesywnie wybieramy i wdrażamy rozwiązania technologiczne, gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.

Stosujemy nowoczesne instalacje, bezpieczne dla środowiska, wykonane zgodnie z wymogami najlepszej dostępnej techniki i obowiązującymi przepisami. Nasze podejście do biznesu, oparte na długoterminowej strategii rozwoju, pozwala wprowadzać najnowocześniejsze rozwiązania i optymalizować koszty, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości procesów technologicznych. Poprzez efektywne zarządzanie zwiększamy wydajność przetwarzania odpadów selektywnych i poprawiamy jakość odzyskiwanego surowca.