FAQ – Miasto Białogard

1. Czy można od ATF wydzierżawić pojemnik do gromadzenia odpadów?

Tak – dzierżawa pojemników jest dostępna dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Dla właściciele nieruchomości jednorodzinnych mamy ofertę sprzedaży pojemników.

2. Czy można kupić od ATF pojemnik do gromadzenia odpadów?

Tak – zarówno właściciele nieruchomości jednorodzinnych jak i zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych mogą u nas zakupić pojemniki do gromadzenia odpadów.

3. Ile kosztuje standardowy pojemnik do gromadzenia odpadów?

W naszej ofercie mamy zarówno pojemniki nowe jak i używane.

Aktualne ceny sprzedaży pojemników kształtują się następująco:

RODZAJ I WIELKOŚĆ POJEMNIKA

POJEMNIK NOWY

(cena brutto)*

POJEMNIK UŻYWANY

(cena brutto)*

120L CZARNY 120,54 83,64
120L KOLOR 123,00 86,10
240L CZARNY 147,60 110,70
240L KOLOR 153,75 123,00
1100L CZARNY 688,80 553,50
1100L KOLOR 738,00 615,00

*oferta ważna do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Aktualne ceny dzierżawy pojemników kształtują się następująco:**

RODZAJ I WIELKOŚĆ POJEMNIKA

Cena dzierżawy za m-c

(cena brutto)*

Cena dzierżawy za rok przy płatności z góry za cały okres

(cena brutto)*

120L CZARNY/SZARY 2,16 25,92
120L KOLOR 2,27 27,22
240L CZARNY/SZARY 3,02 36,29
240L KOLOR 3,24 38,88
1100L CZARNY/SZARY 19,44 233,28
1100L KOLOR 20,52 246,24

*oferta ważna do dnia 30 kwietnia 2021 r.

**usługa dzierżawy dostępna wyłącznie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

4. W jaki sposób mogę zgłosić chęć zakupu pojemnika?

Najlepszą formą zgłoszenia chęci zakupu pojemnika jest droga e-mail. Można do nas pisać na adres:

kontakt@atfpolska.com

W treści e-mail prosimy zamieścić następujące informacje:

  • liczba i rodzaj pojemników jakie chcą Państwo kupić,
  • adres nieruchomości, do której pojemniki mają zostać dostarczone,
  • dane potrzebne do wystawienia rachunku/faktury,
  • telefon kontaktowy

5. Czy ATF odbierze ode mnie odpady jeśli gromadzę je we własnym pojemniku lub pojemniku dzierżawionym od innej firmy?

Tak.

Opróżnimy każdy pojemnik pod warunkiem, że będzie on spełniał wymagania polskiej normy EN-840. Ponadto pojemnik musi być sprawny, pozwalać na jego przemieszczania na kołach oraz nie może być uszkodzony. Pojemnik, którego stan techniczny stwarza zagrożenie dla obsługi nie będzie mógł być opróżniany.

6. Po czym mogę rozpoznać, czy mój pojemnik spełnia normy i nadaje się do odbierania przez śmieciarkę?

Żeby pojemnik mógł zostać opróżniony musi spełniać kilka podstawowych warunków.

1) pojemnik musi być przystosowany konstrukcyjnie i wytrzymałościowo do rozładunku mechanicznego,

2) pojemnik posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu – tzw. grzebień umożliwiający opróżnianie przez specjalistyczne pojazdy za pomocą chwytaków grzebieniowych,

3) pojemnik musi być wyposażony w kółka umożliwiające przemieszczanie,

4) pojemnik musi posiadać oznaczenie maksymalnych obciążeń,

5) pojemnik posiadać kolorystykę zgodną z obowiązującymi przepisami lub co najmniej odpowiednie oznaczenie (np. napis/nalepka z czytelną informacją, do jakich odpadów jest przeznaczony).

7. Czy ATF odbierze ode mnie odpady segregowane zbierane w pojemniku o innym kolorze niż kolor dedykowany danej frakcji odpadów? np. mam pojemnik w kolorze czarnym, z naklejką papier i zbieram w nim odpady z papieru?

Tak, pod warunkiem, że pojemnik będzie odpowiednio i wyraźnie oznaczony np. za pomocą napisu lub nalepki z czytelną informacją, do jakich odpadów jest przeznaczony.

8. Czy ATF odbierze odpady zgromadzone w pojemniku metalowym?

Tak, o ile będzie spełniał wymagania polskiej normy EN-840.

Żeby pojemnik mógł zostać opróżniony musi spełniać kilka podstawowych warunków.

1) pojemnik musi być przystosowany konstrukcyjnie i wytrzymałościowo do rozładunku mechanicznego,

2) pojemnik posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu – tzw. grzebień umożliwiający opróżnianie przez specjalistyczne pojazdy za pomocą chwytaków grzebieniowych,

3) pojemnik musi być wyposażony w kółka umożliwiające przemieszczanie,

4) pojemnik musi posiadać oznaczenie maksymalnych obciążeń,

5) pojemnik posiadać kolorystykę zgodną z obowiązującymi przepisami lub co najmniej odpowiednie oznaczenie (np. napis/nalepka z czytelną informacją, do jakich odpadów jest przeznaczony).

9. Czy ATF odbierze odpady zmieszane wystawione w workach?

Odpady zmieszane powinny być wystawiane w odpowiednim pojemniku. ATF odbierze odpady zgromadzone w workach jeżeli będą to odpady, które wyjątkowo, ze względu na zwiększoną ilość, nie zmieszczą się w pojemniku i zostaną wystawione obok pojemnika w dniu zgodnym z harmonogramem.

10. Czy ATF odbierze ode mnie odpady segregowane wystawione w czarnym worku lub w worku innego koloru niż kolory przyjęte dla poszczególnych rodzajów odpadów?

Nie. Odpady segregowane muszą być gromadzone i wystawiane do odbioru w workach o odpowiedniej kolorystyce.

Tylko odpowiednio przygotowane odpady segregowane (tj. zgromadzone w workach o prawidłowej kolorystyce) będą podlegały odbiorowi.

11. Co oznaczają w harmonogramie daty zaznaczone na czerwono?

Daty oznaczone kolorem czerwonym oznaczają przesunięcie terminu – odstępstwo od standardowych dni odbioru odpadów.

Zwykle przesunięcia w terminach wynikają z dni świątecznych przypadających na dni powszednie. Każde odstępstwo od standardowej daty jest zaznaczone w harmonogramie na czerwono aby mieszkańcom łatwiej było dostrzec taką zmianę.

12. Gdzie mogę odszukać i sprawdzić w jakim terminie będą odbierane odpady z mojej posesji?

Harmonogram odbierania odpadów dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce „Strefa Klienta”, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Białogard.