20.05.2018:
ATF w prestiżowym gronie uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego

ekg2018_1

900 prelegentów z całego świata, wśród nich dyrektor zarządzająca ATF Polska Agnieszka Fiuk – nasza firma uczestniczyła w maju w jubileuszowej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej tego typu imprezy w Europie Centralnej.

W tym roku byliśmy partnerem panelu „Gospodarka odpadami we współczesnych miastach”. Wzięła w nim aktywny udział przedstawicielka ATF Agnieszka Fiuk, która była pytana m.in. o tajemnicę sukcesu spółki. W odpowiedzi podkreśliła m.in. wagę wieloletniej współpracy z zaufanymi pracownikami.

– Zaufanie jest wartością deficytową w biznesie nie tylko w Polsce, ale i szerzej – w Europie. My ściśle współpracujemy od lat w zaufanym zespole. Byliśmy i pozostajemy dzisiaj bardzo mocno skoncentrowani na celu, jakim jest rozwój ATF. Często porównuję to do koncentracji sportowców przygotowujących się do zawodów. Ona jest możliwa długookresowo tylko wtedy, kiedy to, co się robi, jest pasją. A dla nas firma jest taką pasją. Ta pasja tworzy profesjonalizm, a profesjonalizm tworzy jakość – mówiła Agnieszka Fiuk.

Przedstawicielka ATF podkreślała – w kontekście selektywnej zbiórki odpadów – potrzebę nieustannej edukacji i to wbrew pozorom nie tylko najmłodszych. Przekonywała, że najtrudniej jest zmienić nawyki osób dorosłych. Niestety zbyt często uważają oni, że segregowanie odpadów jest nie tylko trudne i żmudne, ale też bezcelowe.

Agnieszka Fiuk przekonywała ponadto, że edukacji ekologicznej powinny towarzyszyć realne zachęty finansowe. Podała przykład ogromnego wzrostu liczby osób, które od niedawna zabierają na zakupy materiałowe torby wielorazowego użytku, bo wprowadzono opłaty za torebki foliowe.

Jak oceniła, na poziom segregacji odpadów w Polsce źle wpływa możliwość składania deklaracji na tzw. odpady zmieszane. – U samej podstawy gospodarki odpadami w gminach – mówię tutaj o ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuściliśmy dobrowolność. Właściwie w większości gmin w Polsce można dzisiaj złożyć deklarację, że się sortuje odpady, albo że się nie sortuje. Tymczasem to powinien być nasz obowiązek – mówiła.

Kończąc Agnieszka Fiuk skierowała – w imieniu branży – mocny apel do resortu środowiska. – Z tego miejsca chcę skierować wielki apel do ministerstwa, aby potraktować głos branży już nie jako obszar do dyskusji, ale jako absolutnie alarmujący. Z wysortowanym surowcem naprawdę nie ma co zrobić. Jest gigantyczny kłopot. Czekamy na odpowiedź legislacyjną w tym zakresie – powiedziała.

Wśród gości tegorocznego EKG znaleźli się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, wśród nich Miguel Arias Canete, unijny komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej.  Polski rząd reprezentowali m.in.: premier Mateusz Morawiecki, minister finansów Teresa Czerwińska, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz minister środowiska Henryk Kowalczyk.