Bezpieczeństwo

ATF Polska

Priorytetem naszych działań jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Posiadamy instalacje spełniające wymogi ochrony środowiska oraz kryteria dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, a także wszelkie niezbędne zezwolenia i decyzje.

Działając w sektorze regulowanym ściśle współpracujemy z instytucjami nadzorczymi. Monitorujemy zmiany prawne, doskonalimy procedury i sukcesywnie wdrażamy nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Nasze podejście do biznesu oparte jest na długoterminowej strategii, dlatego optymalizując koszty, świadomie nie oszczędzamy na jakości. Profesjonalizm i bezpieczeństwo są podstawą naszej działalności oraz planowania długofalowych rozwiązań biznesowych z korzyścią dla naszych klientów, środowiska i lokalnych społeczności.