Odpowiedzialność

ATF Polska

Ponad 20 lat działamy w zgodzie z ideą odpowiedzialnego biznesu. Mamy świadomość znaczenia roli, jaką odgrywamy w najbliższym otoczeniu rynkowym, wobec ekosystemu oraz lokalnych społeczności. Planując kluczowe decyzje, analizujemy ich potencjalny wpływ na środowisko.

Naszą odpowiedzialność wobec obecnych i przyszłych pokoleń rozumiemy jako niestrudzone podejmowanie działań niosących wartości społeczne, przyjazne środowisku naturalnemu, promujące zdrowie i dobre nawyki. Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnych społeczności, wspierając organizację wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

#ATFspołecznie

 

Liczne podziękowania od naszych partnerów – samorządów, instytucji publicznych i organizacji społecznych – stanowią dla nas źródło satysfakcji i motywację do dalszej szerokiej aktywności, zorientowanej na kształtowanie postaw proekologicznych.

Więcej materiałów tutaj: #ATFspołecznie