Profesjonalizm

ATF Polska

Prowadzimy działalność i podejmujemy decyzje w oparciu o trzy ważne i nierozłączne zasady: uczciwość, szacunek, profesjonalizm.

Znajdują one zastosowanie w relacjach z pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi, a także szeroko rozumianej polityce jakości.

Należymy do Związku Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami. Członek zarządu spółki, Arkadiusz Fiuk, zasiada w Radzie Programowej tej organizacji. ZPGO jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który od lat aktywnie działa na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

W czerwcu 2017 roku ATF dołączyła do projektu Fundacji Firmy Rodzinne. Było to naturalną konsekwencją rozwoju firmy i korelacji wyznawanych zasad i wartości, które legły u podstaw tej inicjatywy. Powstała w 2011 roku Fundacja stawia sobie za cel, aby poprzez integrację, wspieranie oraz promowanie wspólnych działań, dbać o wspólny interes rodzin biznesowych i ich otoczenie. Wspieranie przedsiębiorczości rodzin, która jest fundamentem stabilnego rozwoju gospodarczego odbywa się między innymi poprzez działania networkingowe, informacyjne i szkoleniowe. Raporty przygotowywane przez Fundację wskazują, że firmy rodzinne cieszą się rosnącym zaufaniem Polaków, będąc postrzegane jako nastawione na zrównoważony rozwój, realizowany w harmonii z otoczeniem społecznym i środowiskiem naturalnym.

Hasło ATF brzmi: czysty profesjonalizm. To nieprzypadkowy, odpowiedzialny wybór i konsekwentna, codzienna praca całego zespołu, stanowiąca poważne zobowiązanie wobec kluczowych klientów – samorządów i mieszkańców.