Sukcesy

ATF Polska

Naszym najnowszym osiągnięciem jest budowa i uruchomienie nowoczesnej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Mirosławcu. Tutaj bije serce przedsiębiorstwa dbającego o czystość i ekologię obszaru zamieszkiwanego przez 300-tysięczną społeczność.

Ciągły rozwój i inwestycje pozwalają osiągnąć coraz lepszą wydajność pracy, która kształtuje się na poziomie do 65 tys. Mg/rok dla odpadów zmieszanych i 30 tys. Mg/rok dla odpadów zbieranych selektywnie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, poziom recyklingu, zanieczyszczenie powietrza, nadmierny hałas, ograniczanie zużycia surowców i powstawania odpadów – to wszystko jednocześnie wyzwania samorządowe, biznesowe i społeczne. Jako przedsiębiorcy jesteśmy żywo zainteresowani wspólnymi sukcesami na tych polach, w pełni rozumiejąc profesjonalną, ale i obywatelską odpowiedzialność za prowadzoną działalność.

Atutami ATF niezmiennie pozostają: wieloletnia pozytywna współpraca z samorządami, profesjonalizm załogi, najwyższe standardy bezpieczeństwa i długoterminowa strategia biznesowa, o czym świadczą otrzymywane referencje.