Oferta

  • Naszym klientom oferujemy odbiór odpadów komunalnych, surowców wtórnych, gruzu, odpadów budowlanych i wielkogabarytowych, drewna, złomu, makulatury oraz folii.

  • Wszystkie odpady, które odbieramy od naszych klientów, transportujemy z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz wymogów wynikających z przepisów prawa.

  • Odpady, które odbieramy od klientów, transportujemy do naszego zakładu w Mirosławcu, gdzie podlegają procesowi odzysku lub unieszkodliwienia.

  • Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych obecnych i przyszłych klientów wprowadziliśmy usługę doradztwa w zakresie gospodarowania odpadami.

  • Staramy się sprostać biznesowym i technologicznym wyzwaniom przyszłości. Sukcesywnie wybieramy i wdrażamy rozwiązania technologiczne gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeńst

  • ATF zarządza zakładem w Mirosławcu, na który składa się zespół instalacji służących kompleksowemu zagospodarowaniu odpadów.

  • Sukcesywnie rozszerzamy obszar swojej działalności. Aktualnie obsługujemy klientów z obszaru województwa zachodniopomorskiego