Doradztwo

017

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych obecnych i przyszłych klientów wprowadziliśmy usługę doradztwa w zakresie gospodarowania odpadami.

Naszym celem jest satysfakcja klienta i zminimalizowanie udziału w skomplikowanych, czasochłonnych, a jednak koniecznych procedurach. Doradzamy i przejmujemy obowiązki w zakresie tworzenia i realizacji programów gospodarki odpadami. Dzięki temu nasi klienci otrzymują kompleksową usługę – od ustawienia odpowiedniego pojemnika, przez dobór częstotliwości odbioru, odbiór odpadów lub przekazanie do właściwej, wyspecjalizowanej instalacji, po dopilnowanie, aby w ślad za przekazaniem odpadu przygotowana została odpowiednia dokumentacja.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, chcesz scedować obowiązki związane z dokumentacją, sprawozdawczością i raportowaniem, albo szukasz profesjonalnego doradztwa w zakresie gospodarowania odpadami, to dobrze trafiłeś.

Więcej...

Obowiązujące przepisy prawa w Polsce i Unii Europejskiej nakładają na każdego wytwórcę odpadów szereg obowiązków. Tych przepisów i obowiązków ciągle przybywa, a istniejące regulacje dość często się zmieniają. Niemal każde przedsiębiorstwo, w którym powstają odpady, zobowiązane jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – zgodnie z klasyfikacją i katalogiem odpadów.

Działamy kompleksowo – odbieramy odpady, transportujemy, zagospodarowujemy i doradzamy w zakresie:

  • klasyfikacji odpadów powstających na terenie zakładu,
  • rozwiązań związanych z tymczasowym magazynowaniem odpadów,
  • rozwiązań związanych z logistyką odbioru odpadów,
  • przekazywania odpadów do odpowiednich procesów na zewnątrz,
  • wyszukiwania podmiotów posiadających uprawnienia do zagospodarowania określonych rodzajów odpadów,
  • składowania tylko tych odpadów, których nie udało się wykorzystać bądź unieszkodliwić,
  • planowania i organizowania efektywnej/optymalnej gospodarki odpadami w firmie z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb danej firmy.