Nasz zakład

ATF_Sesja 171012_001

ATF zarządza zakładem w Mirosławcu, na który składa się zespół instalacji służących kompleksowemu zagospodarowaniu odpadów.

Łączna powierzchnia działek, na których położony jest zakład to blisko 10 ha. Cały teren jest ogrodzony i monitorowany za pomocą systemu kamer przemysłowych, a pojazdy wjeżdżające na teren zakładu są ważone i rejestrowane w systemie komputerowym.

Nasze instalacje:

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

U podstaw dzisiejszego zakładu i Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) leży składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, którym zarządzały w kolejnych latach gmina Mirosławiec oraz firmy prywatne, a od 2008 r. zarządza nim ATF.

Więcej…

Sortownia odpadów surowcowych

Sortownia odpadów surowcowych jest drugą w kolejności instalacją, która powstała po składowisku i do teraz stanowi ważny filar zakładu. Intensywny rozwój gospodarki odpadami i stale rosnące wymagania w zakresie przetwarzania odpadów determinowały dalsze działania inwestycyjne ATF.

Więcej…

MBP – instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

W celu spełniania obowiązku ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych do składowania, podjęliśmy kolejne wyzwanie polegające na budowie nowoczesnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przewarzania odpadów oraz kompostowni odpadów. W ramach tego przedsięwzięcia w 2015 r. zmodernizowana została cała część mechaniczna zakładu oraz wybudowana od podstaw część do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z kompostownią odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Więcej…

Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów – kompostownia

Kompostownia pryzmowa to plac betonowy o powierzchni ponad 1800 m. kw. wraz z wydzielonym miejscem magazynowania odpadów oraz dojazdem do kompostowni. Plac został wykonany jako obiekt szczelny, wyposażony w system odprowadzania ścieku.

Więcej…